Nyemission i Fuelmatics AB (publ.)

Fuelmatics är ett svenskutvecklat system för automatisk bränsleöverföring. Målet är att introducera en innovativ lösning på en konservativ marknad, och öppna dörrar för hälsosammare, bekvämare och grönare tankning. Fuelmatics system har även potential att utgöra den katalysator som påskyndar övergången till en mer förnybar transportsektor, då det erbjuder förnybara bränslen såsom vätgas på ett lättillgängligt och säkert sätt.

Nu påbörjar vi vårt nästa steg mot kommersialisering, och vill därför bjuda in dig till att ta del av Fuelmatics resa.

Fuelmatics är ett svenskutvecklat system för automatisk bränsleöverföring. Målet är att introducera en innovativ lösning på en konservativ marknad, och öppna dörrar för hälsosammare, bekvämare och grönare tankning. 

Värdering pre-money

75,18 MSEK

Pris per aktie

8,40 SEK
Minsta post:
3 360 SEK
Emissionsvolym:
595 238 aktier serie B
Teckningstid:
14 juni - 5 juli (2021)

Erbjudandet i sammandrag

Fuelmatics AB (publ.) har utvecklat ett system i syfte att erbjuda automatisk bränsleöverföring av flertalet olika drivmedel – bensin, diesel, vätgas etc. Bolaget genomför nu en nyemission för stärkt likviditet, rekrytering, tillverkning och leverans av beställda enheter, inkorporering av vätgastankning, samt förberedelse för eventuellt samgående med systerbolaget Powerswap AB.

Emissionen sker tillsammans med Nordic Issuing.

Fördelar

Game changer

Fuelmatics är en game changer för alla intressenter. Det skapar möjligheter för människor, goda förutsättningar för miljön samt nya affärsmodeller för tankstationer.

Uppmärksamhet

Idén bakom vår teknologi har redan visat sig ha ett starkt nyhetsvärde, och förväntas nå en hög förtjänad uppmärksamhet. Det har potential att bli “the next big thing” inom tankningsindustrin.

Disruptive

När andra industrier automatiserats och förändrats, har denna industri klamrat sig fast vid gamla vanor och metoder. Vi bryter dessa mönster och skapar förutsättningar för nya sätt att tanka, i Drive-thru.

För Tankstationer

Med Fuelmatics får tankstationer möjlighet till att implementera nya affärsmodeller – ett sätt att differentiera sig på en homogen marknad. Fuelmatics hjälper dem att öka sin resurseffektiviet, attrahera nya kundgrupper och erbjuda bättre service.

Fuelmatics teknologi

Fuelmatics är pionjärer när det kommer till automatiserad tankning. FM5000 är den tredje generationen av Fuelmatics-system, med världsledande patenterad teknologi.

Ett Grönare Alternativ

Med Fuelmatics behöver ingen oroa sig för spill på marken, eller skadliga ångor i luften, tack vare systemets “closed loop”-teknologi. Fuelmatics gör även förnybara bränslen mer lättillgängligt, och mer integrerbart i den befintliga infrastrukturen.

Fördelar

Game changer

Fuelmatics är en game changer för alla intressenter. Det skapar möjligheter för människor, goda förutsättningar för miljön samt nya affärsmodeller för tankstationer.

Uppmärksamhet

Idén bakom vår teknologi har redan visat sig ha ett starkt nyhetsvärde, och förväntas nå en hög förtjänad uppmärksamhet. Det har potential att bli “the next big thing” inom tankningsindustrin.

Disruptive

När andra industrier automatiserats och förändrats, har denna industri klamrat sig fast vid gamla vanor och metoder. Vi bryter dessa mönster och skapar förutsättningar för nya sätt att tanka, i Drive-thru.

För Tankstationer

Med Fuelmatics får tankstationer möjlighet till att implementera nya affärsmodeller – ett sätt att differentiera sig på en homogen marknad. Fuelmatics hjälper dem att öka sin resurseffektiviet, attrahera nya kundgrupper och erbjuda bättre service.

Fuelmatics teknologi

Fuelmatics är pionjärer när det kommer till automatiserad tankning. FM5000 är den tredje generationen av Fuelmatics-system, med världsledande patenterad teknologi.

Ett Grönare Alternativ

Med Fuelmatics behöver ingen oroa sig för spill på marken, eller skadliga ångor i luften, tack vare systemets “closed loop”-teknologi. Fuelmatics gör även förnybara bränslen mer lättillgängligt, och mer integrerbart i den befintliga infrastrukturen.

Automatic Refueling Station

Varför Fuelmatics?

I dagsläget finns ungefär 1 miljard bilar i världen, och antalet tankningar uppgår till cirka 50 miljarder per år. Samtidigt är oljeindustrin en konservativ industri. Det uppskattas att endast 10% av tankstationer är early adopters, som implementerar ny teknologi, medan 90% är följare. Dessa 90%, å andra sidan, har historiskt sett varit väldigt snabba med att följa – ingen vill bli lämnad bakom. Som ett exempel; när “pay at the pump”-alternativet introducerades i USA år 1989, steg antalet stationer som erbjöd denna tjänst från 19% till 69% på endast 4 år. Oljeindustrin är definitivt en industri som skulle gynnas av innovation. Tankning med fossila bränslen, med dagens infrastruktur, orsakar fortfarande stora mängder spill och giftiga ångor som inhaleras av de som tankar. Dessutom kräver det att föraren kliver ur bilen och uträttar manuellt arbete, vilket på många sätt är exkluderande gentemot människor med funktionsvariationer eller svårigheter att röra sig. Och dessutom; den befintliga infrastrukturen är dåligt utrustad för implementering av förnybara bränslen. Fuelmatics svarar på dessa problem, och skapar förutsättningar för en hälsosammare, grönare och mer framåtsträvande infrastruktur.

Hur det fungerar!

Process

Föraren initierar tankningen

Föraren inleder processen genom att köra fram till maskinen, stanna när rött ljus visas och öppna Fuelmatics-appen. I appen kan föraren välja önskat drivmedel och önskad volym.

Maskinen ansluter till fordonet

Fuelmatics-enhetens optiska söksystem identifierar och öppnar bränsleluckan, innan det flexibla munstycket ansluts.

Bränsleöverföring sker

Det önskade drivmedlet överförs till fordonet medan föraren överser processen via appen, alternativt på den monitor som finns bredvid enheten

Föraren är redo att åka vidare!

Föraren notifieras när tankningen är genomförd, och ett kvitto skickas. När det röda ljuset blir grönt kan föraren åka vidare.

Process

1. Föraren initierar tankningen

Föraren inleder processen genom att köra fram till maskinen, stanna när rött ljus visas och öppna Fuelmatics-appen. I appen kan föraren välja önskat drivmedel och önskad volym.

2. Maskinen ansluter till fordonet

Fuelmatics-enhetens optiska söksystem identifierar och öppnar bränsleluckan, innan det flexibla munstycket ansluts.

3. Bränsleöverföring sker

Det önskade drivmedlet överförs till fordonet medan föraren överser processen via appen, alternativt på den monitor som finns bredvid enheten

4. Föraren är redo att åka vidare!

Föraren notifieras när tankningen är genomförd, och ett kvitto skickas. När det röda ljuset blir grönt kan föraren åka vidare.

Frågor & svar

-Det blir inte dyrare alls då de allra flesta oljebolag ser möjligheten att öka sin försäljning. Automatisk tankning är mer attraktivt för bilisten och flera kommer att dra sig till de stationer som har den förbättrade servicen.

-Om man i alla fall skulle slå ut kostanden utan att räkna med några försäljningsökningar, så stannar kostnaden på 3,5 öre per liter, då räknat på traditionell leasing av utrustningen.

a -Tankningsautomaten sluter tätt mot bilens tankrör innan munstycket går ner i röret, vilket  gör att  alla ångor, även övertryckssångorna som normalt smiter ut när locket tas loss, kan fångas in.

b – Tankningen sker helt utan spill. Allt drivmedel går dit de ska – ner i tanken.

c – Ingen människa behöver vara i närheten av tankningshålet.

Systemet klarar att tanka ca 95 % av alla bilmodeller (personbilar, SUV-ar och mindre transportbilar) som finns på markanden. Ett fåtal modeller får klara sig utan automatisk tankning beroende på att  tanklocket sitter olämpligt till.

Fuelmatics är byggt för alla flytande och gasformiga drivmedel. Systemet kan ha upp till tre olika munstycken vilka väljs av kunden. Förutom för de traditionella bränslena, har anpassningen för vätgasmunstycke nyligen inletts. Även biogas och naturgas kan tankas automatiskt.

Idéen med Fuelmatics är att främja genomströmningen på tankstationerna och därmed kunna öka försäljningen. Dessutom är höger- och vänstermaskinerna inte kompatibla beroende på att tankluckar alltid har gångjärnet riktat framåt.

Tankningsautomaterna erbjuder många olika installationsalternativ på en station. Arbetet med vårt system är jämförbart med att installera en vanlig pump. Man behöver ansluta bränslerör, el och internet.

Många nya bilar has ett så kallat Cap-Less system redan ifrån produktionen och då behövs inget nytt lock. För de bilar som behöver byta till vårt lock med inbyggd ventil, kan göra bytet på 20 sekunder. De flesta som planerar för Fuelmatics planerar att använda locket som en lojalitetsbindare och avser att ge det som en gåva.

50 miljarder
tankningar per år
30
installationer i 5 länder
75+
länder har efterfrågat FM5000
6
nya beställningar i pipeline
300 MSEK
investerade i tekniken

Viktiga dokument

Investeringsmemorandum
Teckningssedel

Lets connect

Tveka inte på att höra av dig ifall du har några eventuella frågor, eller om du bara vill höra mer om Fuelmatics och vårt arbete!
WordPress Video Lightbox

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. For more information see Privacy Policy.